Zmiana miejsca zamieszkania – formalności

Przeprowadzka kojarzy się większości z nas z kartonami, pakowaniem i zatrudnieniem dobrej firmy przeprowadzkowej, która będzie służyć wsparciem podczas przenoszenia i przewozu rzeczy. Nie każdy jednak pamięta, że przeprowadzka do nowego mieszkania wymaga również wypełnienia pewnych formalności. Przygotowaliśmy krótki poradnik, który pomoże Ci szybko i sprawnie zaktualizować swoje dane.

Adres zameldowania i zamieszkania – czym się różnią

Każdy obywatel Polski musi posiadać adres zameldowania, gdyż mimo obiegowej opinii obowiązek meldunkowy nie został zniesiony. Nadal każdy z nas musi mieć adres zameldowania, a zameldowanie się w nowym miejscu pobytu stałego jednocześnie powoduje automatyczne wymeldowanie ze starego adresu. Każdy obywatel Polski może mieć jedno miejsce pobytu stałego, więc nie można mieć dwóch adresów zameldowania.

Oprócz adresu zameldowania, w polskiej rzeczywistości prawnej istnieje również adres zamieszkania. Mogą być one jednakowe, gdy adres zameldowania jest jednocześnie adresem zamieszkania, ale są sytuacje, w których adresy te są oddzielne. Bardzo często zdarza się, że studenci czy osoby wyjeżdżające ze swojego domu rodzinnego, w którym są zameldowane, nie przemeldowują się do nowego lokum, mimo że faktycznie tam mieszkają. W takiej sytuacji jako adres zameldowania różni się od adresu zamieszkania czyli miejsca, w którym faktycznie mieszkają.

Co ważne, to na adres zameldowania, jeśli nie podasz innego adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji, będzie przychodzić korespondencja urzędowa. To właśnie na ten adres wysyła listy Urząd Skarbowy, Sądy oraz inne organy administracji publicznej, a korespondencję z nich płynącą najczęściej należy odebrać osobiście.

Warto o tym pamiętać i zmieniać adres zameldowania przy przeprowadzce do nowej lokalizacji lub przynajmniej podawać w ww. instytucjach inny adres do korespondencji. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której musisz osobiście udać się np. kilkaset kilometrów pod swój adres zameldowania, gdy przyjdzie do Ciebie jakaś korespondencja urzędowa. Trzeba przy tym mieć na względzie, że zgodnie z art. 44 Kodeksem Postępowania Administracyjnego doręczenie uznaje się za skuteczne po upływie 14 dni od daty pierwszej próby doręczenia go adresatowi, mimo że de facto on tej przesyłki nie otrzymał. Jak można się domyślić nieodebranie korespondencji w ww. terminie może spowodować przeróżne skutki prawne, dlatego chcąc uniknąć takich sytuacji warto pamiętać o aktualizacji miejsca zameldowania po przeprowadzce.

Jak zmienić adres zameldowania?

Zmiana adresu zameldowania nie jest zadaniem trudnym i dlatego dziwi fakt, że wiele osób, mimo że zmienia miejsce pobytu stałego, to nie decyduje się na zmianę adresu zameldowania. Być może wydaje im się, że jest to skomplikowane, a w rzeczywistości wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia pobytu stałego oraz dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować. Może to być akt własności potwierdzający, że jesteś właścicielem mieszkania lub umowa najmu, a jeśli takich dokumentów nie posiadasz, to wystarczy zgoda właściciela na Twój meldunek.

Zmiana adresu zameldowania może być dokonana w urzędzie gminy, na której terenie chcesz się zameldować, lub przez internet, za pośrednictwem profilu zaufanego. Zmiana adresu zameldowania jest bezpłatna.

Aktualizacja danych w urzędach i instytucjach

Po zmianie adresu zameldowania lub zmianie adresu zamieszkania należy poinformować o tym fakcie wszystkie instytucje, z których usług korzystasz. Powinieneś przesłać zgłoszenie zmiany meldunku do banków, w których masz konta, do ZUS, US oraz wszelkich dostawców mediów, zwłaszcza jeśli korzystasz z opcji faktur papierowych. Dzięki temu Twoja korespondencja będzie docierać pod właściwy adres i z pewnością nie ominą Cię żadne istotne dla Ciebie sprawy.

Zmiana dokumentów po zmianie meldunku

Przez lata zmiana adresu zameldowania wiązała się z koniecznością wymiany dokumentów, co może tłumaczyć niechęć ludzi do aktualizacji swoich danych meldunkowych. W aktualnej sytuacji prawnej, gdy na dokumentach takich jak dowód osobisty czy prawo jazdy, nie ma już adresu zameldowania, wymiana dokumentów po zmianie adresu nie jest już potrzebna. Dzięki temu dopełnienie formalności po zmianie adresu zameldowania nie wiąże się z żadnymi wydatkami ani dodatkowymi formalnościami.