Ubezpieczenie przeprowadzki – co warto wiedzieć?

Przeprowadzka to wydarzenie wymagające dobrego planowania i organizacji. Trzeba jednak mieć świadomość, że nawet w trakcie najlepiej przygotowanej przeprowadzka coś może pójść nie tak. Chcąc zminimalizować negatywne skutki niespodziewanych wydarzeń warto rozważyć ubezpieczenie przeprowadzki. Sprawdź, jakie masz możliwości w tym zakresie.

Ubezpieczenie przeprowadzki – co to jest?

Ubezpieczenie przeprowadzki można rozumieć na kilka różnych sposobów. Pod tym pojęciem może się bowiem kryć zarówno ubezpieczenie OC, które posiada firma przeprowadzkowa, jak również ubezpieczenie przeprowadzki wykupione we własnym zakresie.

Dobre firmy przeprowadzkowe mają wykupione ubezpieczenie OC czyli od odpowiedzialności cywilnej. Zwykle obejmuje ono podstawowe ryzyka związane z transportem czyli uszkodzenia mienia z czasie załadunku, transportu i rozładunku oraz ryzyko związane z kradzieżą. Dzięki temu ubezpieczeniu, gdyby z winy pracowników firmy przeprowadzkowej doszło do uszkodzenia mienia podczas przeprowadzki, ubezpieczenie wypłaca odszkodowanie na pokrycie strat.

Oprócz ubezpieczenia, która posiada firma przeprowdzkowa, można we własnym zakresie wykupić dodatkowe ubezpieczenie od przeprowadzki. Może to być oddzielne ubezpieczenie na czas przeprowadzki, a może być ono również częścią ubezpieczenia domu lub mieszkania. O dokładny zakres ubezpieczenia warto dopytać agenta wybranej firmy przeprowdzkowej.

Czy ubezpieczenie firmy przeprowadzkowej jest obowiązkowe?

Nie ma w polskim prawie obowiązku wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez firmy świadczące usługi przeprowadzkowe. Dobre firmy przeprowadzkowe mają jednak wykupione ubezpieczenie OC przewoźnika, bo polisa ubezpieczeniowa zabezpiecza interesy każdej ze stron. Firma przeprowadzkowa nie ryzykuje wypłaty odszkodowania z własnych środków w przypadku ewentualnych uszkodzeń, a klient ma pewność, że w razie czego będzie mógł otrzymać odszkodowanie. 

W Best Move przeprowadzki mamy wykupione ubezpieczenie OC, a o jego dokładny zakres możesz zapytać podczas wyceny przeprowadzki.

Czy warto dokupić własne ubezpieczenie przy przeprowadzce?

Z rozmów z klientami wynika, że wielu z nich zastanawia się nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia przewożonego mienia. Nie zawsze jest to konieczne, gdyż w przypadku standardowej przeprowadzki zwykle wystarczy zakres ochrony zawarty w polisie firmy przeprowadzkowej. Wyjątkiem są jednak sytuacje, w których przeprowadzka obejmuje mienie o znacznej wartości. Mogą to być zarówno antyczne meble, porcelana, obrazy, dzieła sztuki, jak i audiofilskie głośniki i wzmacniacze oraz inny wartościowy sprzęt AGD i RTV.  W przypadku takich przedmiotów można rozważyć wykupienie dodatkowego ubezpieczenia, by dodatkowo zmniejszyć ryzyko straty.

Ile kosztuje ubezpieczenie podczas przeprowadzki?

Koszt ubezpieczenia na czas przeprowadzki zależy od jego zakresu oraz wartości ubezpieczanego mienia. Jeśli przeprowadzasz się do nowego mieszkania, masz kilka mebli do przewiezienia oraz trochę swoich rzeczy osobistych, to prawdopodobnie wystarczy Ci podstawowy zakres ubezpieczenia OC przewoźnika. Jest on wliczony w cenę przeprowadzki, więc nie musisz za nie dodatkowo płacić.

W sytuacji, gdy masz więcej rzeczy do przewiezienia, Twoje mienie ma większą wartość i przeprowadzasz się do innego miasta lub kraju, to możesz rozważyć wykupienie ubezpieczenia dodatkowego. Przy takiej przeprowadzce ryzyko uszkodzeń jest bowiem znacznie większe, więc warto zabezpieczyć swoje interesy. Koszt ubezpieczenia zależy od wartości ubezpieczanego sprzętu oraz liczby ryzyk, od których je ubezpieczasz. Najtańszy będzie wariant podstawowy czyli od ryzyka przy transporcie, załadunku i rozładunku. Droższy dodatkowo obejmie ryzyko kradzieży, a najdroższy obejmie również ryzyka od pożaru, powodzi, gradu czy innych żywiołów i klęsk żywiołowych. Koszty takiego ubezpieczenia zaczynają się od kilkuset złotych, a górną granicę trudno wyznaczyć, gdyż jest ona zależna od wartości przedmiotu ubezpieczenia czyli w tym przypadku Twojego mienia.

Procedura w przypadku szkody

Jeśli w trakcie przeprowadzki zdarzyło się uszkodzenie mienia podczas transportu lub w trakcie załadunku i rozładunku, to w pierwszej kolejności należy sporządzić dokładną dokumentację z miejsca zdarzenia. Najlepiej od razu zrobić zdjęcia powstałych uszkodzeń, które będą podstawą do wypłaty odszkodowania. Kolejnym krokiem jest kontakt z ubezpieczycielem, który wskaże kolejne kroki prowadzące do wypłaty szkody.

Kiedy możesz nie dostać odszkodowania?

Warto wiedzieć, że firma ubezpieczeniowa nie zawsze wypłaci Ci odszkodowanie. Wypłata zależy nie tylko od tego, jaki był zakres ubezpieczenia, ale również od tego, jakie były warunki ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają ubezpieczeń jeśli pakowanie nie było wykonane przez firmę przeprowadzkową. Inne zastrzegają sobie możliwość braku wypłaty ubezpieczenia, jeśli właściciel nie oznaczył właściwie kartonów z delikatną zawartością. Zawsze więc warto sprawdzić warunki ubezpieczenia, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dowiedzieć się, co w praktyce oznaczają ich zapisy. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych rozczarowań związanych z brakiem wypłaty odszkodowania, gdy przewożone mienie ulegnie uszkodzeniu.